<div>Hi All,</div>
<div> </div>
<div>I have an application developed using QT Creator and for linux platform. Can i build the same application for Tizen?</div>
<div>my question is, "do we have QT for Tizen???"</div>
<div> </div>
<div>thanks & regards</div>
<div>Valli.</div>